ALGEMENE VOORWAARDEN ESCAPEROOM ALKMAAR

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Escaperoom Alkmaar BV, gevestigd aan de Hamsterkoog 3 F, 1822 CD te Alkmaar, KvK-nummer 81924623 en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Escaperoom Alkmaar.

DISCLAIMER

Escaperoom Alkmaar kan informatie, zoals prijzen en beschikbaarheid, elk moment veranderen. We kunnen derhalve niet garanderen, dat alle informatie accuraat en foutloos is, noch kunnen wij verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of onnauwkeurigheden in de verstrekte informatie. U dient altijd de verstrekte informatie te controleren voordat u handelt o.b.v. de verstrekte informatie.

Artikel 1 – TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Escaperoom Alkmaar.

Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

ARTIKEL 2 – RESERVERING

Reserveren kan online via de website www.escaperoom-alkmaar.nl, telefonisch via 072-2029009 of per mail info@escaperoom-alkmaar.nl.

Na het maken van een reservering wordt een bevestiging per e-mail verstuurd. Wanneer deze bevestigingsmail niet is ontvangen, is de reservering niet vastgelegd. Let op, de bevestigingsmail komt af en toe in de spam folder terecht.

Reserveringen gemaakt en bevestigd via de website of per email bevestigd door Escaperoom Alkmaar zijn bindend.

ARTIKEL 3 – BETALING

Betalingen voor reserveringen kan online via iDeal of op locatie met pin of contant.

ARTIKEL 4 – ANNULEREN of VERPLAATSEN

U kunt tot 48 uur voorafgaand aan uw boeking deze kosteloos verplaatsen per mail of telefonisch.

Indien niet binnen 48 uur voorafgaand aan de boeking wordt geannuleerd krijgt u een gedeeltelijke restitutie van 20%. Indien niet wordt geannuleerd maar u komt niet opdagen wordt geen restitutie gegeven. 

ARTIKEL 5 – VERTRAGING

Alle teams moeten binnen 15 minuten voor aanvang van het spel aanwezig zijn om het team voor te bereiden en het spel op tijd te starten. Als het team 10 minuten na de aanvangstijd van het geboekte spel arriveert, kunnen wij het spel niet garanderen. In dat geval is er geen restitutie mogelijk.

ARTIKEL 6 – SCHADE

Escaperoom Alkmaar accepteert geen intimiderend of beledigend gedrag naar haar medewerkers. Eenieder die zich schuldig maakt aan het verstoren van de openbare orde, baldadigheid en/of moedwillige vernieling van eigendommen van Escaperoom Alkmaar wordt onmiddellijk uit het pand verwijderd. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. In geval van verwijdering zal geen restitutie plaatsvinden. Indien tijdens het bezoek aan Escaperoom Alkmaar opzettelijk schade wordt aangericht komen de kosten voor eigen rekening. 

Er is camera bewaking aanwezig voor de veiligheid van de deelnemers. Instructies dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Bij diefstal, het opzettelijk veroorzaken van schade of bij moedwillige vernieling doen wij direct aangifte bij de politie.

Het is niet toegestaan om brute kracht te gebruiken of dingen te forceren tijdens het spel.

ARTIKEL 7 – GEHEIMHOUDING

Om iedere speler de volledige ervaring en plezier te laten beleven willen we u vragen om geheimhouding van de oplossingen in de kamers. 

ARTIKEL 8 – ELEKTRONICA

Mobiele telefoons en/of camera’s zijn onder geen voorwaarde toegestaan in de kamer. Bij gebruik van dergelijke apparaten wordt het spel onmiddellijk beëindigd.

ARTIKEL 9 – LEEFTIJD EN SPELERAANTAL

De escaperooms zijn geschikt voor alle leeftijden vanaf 8 jaar.
Alle kamers zijn geschikt voor spelers van 2 t/m 8 personen.

ARTIKEL 10 – EIGEN RISICO

Alle kamers zijn geschikt voor zwangere vrouwen.
Aan personen die overgevoelig zijn voor geluid wordt aangeraden gehoorsbescherming te dragen.
Personen die slechtziend zijn wordt aangeraden een leesbril mee te nemen.
De kamers zijn geschikt voor licht claustrofobische mensen.
Toegang tot het pand en het spelen van de kamers is geheel op eigen risico.

ARTIKEL 11 – ALCOHOL / DRUGS

Tijdens het spel is drugs- en/of alcoholgebruik verboden. Wanneer bij aanvang van het spel een medewerker twijfelt aan de gesteldheid van een deelnemer, heeft de medewerker het recht deze deelnemer te weigeren zonder restitutie.

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.